สเปรด 0 ฝากขั้นต่ำ $0 มีโบนัส

คู่มือการใช้งานระบบเทรด Gold Hunter

คู่มือการใช้งานระบบเทรด Gold Hunter

ระบบเทรด Gold Hunter ที่ทางทีมงานได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้มือใหม่ และ มือเก่า สามารถใช้เทรดทำกำไรได้ง่ายขึ้น เป็นระบบเทรดที่มีรูปแบบการแสดงสัญญาณที่เรียบง่าย ตีความง่ายเพราะดูแค่ทิศทางของสัญญาณลูกศรยืนยันร่วมกัน 2 สัญญาณก็สามารถเข้าออเดอร์ได้ ทำให้ระบบเทรด Gold Hunter สามารถช่วยลดขั้นตอน ความยุ่งยากต่างๆในงานเทรดลงไปได้มาก จึงได้แผนการเทรดที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง ที่เหลือก็แค่เติม MM (Money Management) เข้าไปแค่นั้นโอกาสทำกำไรก็มีสูงมาก

ระบบเทรด Gold Hunter เดิมทีเดียวได้ออกแบบระบบเน้นการใช้งานที่ M15 แต่ต่อมาได้ปรับปรุงระบบเพื่อเพื่อเพิ่มระยะการทำกำไรที่มากขึ้น จึงได้เน้นการออกแบบมาเพื่อเน้นการใช้งานที่ H1 เพื่อลดขั้นตอนการสับสนเรื่องของการใช้ Multi Timeframe เช่นจะใช้ไทม์เฟรมไหนดูเทรนด์หลัก จะใช้ไทม์เฟรมไหนเข้าออเดอร์ จึงออกแบบมาให้รองรับที่ H1 เป็นหลัก แต่ก็ยังสามารถใช้งานในไทม์เฟรมอื่นได้เช่นกัน เพียงแต่เพื่อเป็นการลดขั้นตอนเราจะใช้ H1 ทั้งวิเคราะห์ ทั้งการเข้าออเดอร์ในไทม์เฟรมเดียวไปเลย แต่หากต้องการหาจุดวาง SL ที่แคบลงก็อาจย่อไทม์เฟรมที่เล็กลงในการเข้าออเดอร์

*** ในการวางแผนการเทรดเราควรวางแผนในไทม์เฟรมที่สามารถมีระยะทำกำไรที่มากกว่าที่เราต้องการอย่างน้อยซัก 1 เท่าของระยะทำกำไรสูงสุดที่เราต้องการ เช่นเราต้องการทำกำไรสูงสุดที่ 300 จุด เราควรใช้ไทม์เฟรมที่มองเห็นระยะการวิ่งขึ้นหรือลงที่ได้ไม่ต่ำกว่า 600 จุด เพื่อให้ได้ความเป็นเทรนด์ที่มากพอกับระยะทำกำไรที่เราต้องการ ทำให้เราหารอบของราคาที่จะเข้าเทรดได้ง่ายขึ้น *** 

ดูจากภาพล่างคือหน้าตาของระบบเทรด Gold Hunter ซึ่งจะมีหน้าจอที่โล่งดูสบายตาแทบจะเป็นการเทรดกราฟเปล่าได้เลย แต่ในความเรียบง่ายได้แฝงความมีประสิทธิภาพสูงไว้ในความเรียบง่าย โดยเน้นปัจจัยสำคัญๆในการเทรด 2 ส่วนคือ

1. เทรนด์ (Trend) ซึ่งก็คือหัวใจหลักของงานเทรด เพราะเทรนด์คือแนวโน้มหลักหรือแรงหลักของตลาด ราคาจะวิ่งไปตามแรงหลักของตลาดได้ไกล โดยเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์เทรดตามเทรนด์หลักจะใช้จังหวะตามพฤติกรรมการย่อตัวสวนแรงหลักของตลาด แล้วค่อยดีดตัวพุ่งไปต่อตามแรงหลักของตลาดยาวๆ การที่ราคาย่อตัวสวนเทรนด์หลักของตลาดนั้นมันคือจุดที่ได้ราคาเข้าออเดอร์ที่ดีมาก ทำให้ได้จุดที่ราคามีโอกาสวิ่งหนี SL สูง และจุด SL มีความปลอดภัยสูงขึ้น และ ยังสามารถเทรดโดยใช้ % ความเสี่ยงที่ไม่ต้องมาก แต่ได้กำไรที่มากกว่าความเสี่ยงหลายเท่าตัว

2. โมเมนตัม (Momentum) เป็นปัจจัยสำคัญของการเทรดแบบ ตามเทรนด์ (Trend Following) และ เทรดแบบการกลับตัวของเทรนด์ (Trend Reversal) โมเมนตัมก็คือแรงเร่งหรือแรงเหวี่ยงของราคา ทำให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงที่แรงและชัดเจนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็เช่นราคาวิ่งตัดเส้นกึ่งกลางของสัญญาณ MACD ขึ้น หรือ ลง นั้นคือจุดเปลี่ยนของโมเมนตัมของราคา

หลักการของการเทรดด้วยระบบเทรด Gold Hunter ก็คือเราจะรอการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมของเทรนด์หลักให้เห็นชัดเจนก่อน เช่นเปลี่ยนจากขาขึ้นไปเป็นขาลง โดยการปรากฎลูกศรใหญ่ชี้ลงที่อยู่นอกกรอบราคาด้านบน นั้นแสดงว่าต่อไปจากนี้เทรนด์ของตลาดมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเป็นขาลงจากสูง จากนั้นก็แค่รอสัญญาณยืนยันจาดลูกศรเล็กที่ชี้ลงเหมือนลูกศรใหญ่ปรากฎก็หาจังหวะการเข้าเทรดฝั่ง Sell ได้เลย สำหรับฝั่ง Buy ก็ใช้หลักการเดียวกันต่างกันแค่เป็นการดูลูกศรชี้ขึ้นแค่นั้น

หน้าตาระบบเทรด Gold Hunter

 

ตัวอย่างการเข้าออเดอร์ฝั่ง Sell ด้วยระบบเทรด Gold Hunter

เงื่อนไขการเทรดฝั่ง Sell มีดังนี้

1. รอการเกิดลูกศรใหญ่ชี้ลง แสดงว่าเทรนด์หลักเป็นขาลง

2. รอการเกิดลูกศรเล็กปรากฎเน้นดูเฉพาะที่ชี้ลง  ก็หาจังหวะการเข้าออเดอร์ฝั่ง Sell ซึ่งโดยธรรมชาติของตลาดจะพบว่าบ่อยครั้งมากที่ลูกศรเล็กชี้ลงปรากฎขึ้นมา ราคาต่อมาก็จะย่อตัวสวนเทรนด์หลักขึ้นไป บริเวณนั้นเป็นบริเวณที่จะสามารถเข้าออเดอร์ Sell ได้แบบปลอดภัย และ ได้ระยะ SL ที่แคบแต่ปลอดภัย จุดวาง SL จะใช้ตาม % ความเสี่ยง หรือ จะใช้ตาม Swing High ก่อนหน้าก็ได้

3. ระยะ TP กำหนดตามกฎของ RR และ อาจใช้วิธีแบ่งปิดทำกำไรหากเปิดออเดอร์ด้วย Lot ที่มากกว่า 0.01 (การบริหารจุด TP สามารถศึกษาได้จากบทเรียนในคอร์สได้โดยตรง)

ภาพตัวอย่างการเทรดฝั่ง Sell

 

ตัวอย่างการเข้าออเดอร์ฝั่ง Buy ด้วยระบบเทรด Gold Hunter

เงื่อนไขการเทรดฝั่ง Buy มีดังนี้

1. รอการเกิดลูกศรใหญ่ชี้ขึ้น แสดงว่าเทรนด์หลักเป็นขาขึ้น

2. รอการเกิดลูกศรเล็กปรากฎเน้นดูเฉพาะที่ชี้ขึ้น ก็หาจังหวะการเข้าออเดอร์ฝั่ง Buy ซึ่งโดยธรรมชาติของตลาดจะพบว่าบ่อยครั้งมากที่ลูกศรเล็กชี้ขึ้นปรากฎขึ้นมา ราคาต่อมาก็มักจะย่อตัวสวนเทรนด์หลักลงมา บริเวณนั้นเป็นบริเวณที่จะสามารถเข้าออเดอร์ Buy ได้แบบปลอดภัย และ ได้ระยะ SL ที่แคบแต่ปลอดภัย จุดวาง SL จะใช้ตาม % ความเสี่ยง หรือ จะใช้ตาม Swing Low ก่อนหน้าก็ได้

3. ระยะ TP กำหนดตามกฎของ RR และ อาจใช้วิธีแบ่งปิดทำกำไรหากเปิดออเดอร์ด้วย Lot ที่มากกว่า 0.01 (การบริหารจุด TP สามารถศึกษาได้จากบทเรียนในคอร์สได้โดยตรง)

รูปภาพตัวอย่างการเทรดฝั่ง Buy

สัญญาณ Gold Signal

สัญญาณ Gold Signal เป็นสัญญาณที่ใช้สร้างลูกศรเล็กขึ้นที่หน้ากราฟหลักของ Gold Hunter หากเอาสัญญาณ Gold Signal ออกก็จะไม่มีสัญญาณลูกศรเล็กในกราฟหลัก สำหรับการใช้งานสัญญาณ Gold Signal นั้นจะใช้เป็นสัญญาณในการหาการเกิด Divergence และใช้ดูเทรนด์ของตลาด หากเส้นสัญญาณอยู่เหนือเส้น 0.0 แสดงถึงแรงขณะนั้นมีการแนวโน้มในแรงขาขึ้นแต่เราควรใช้วิธีการยอดของลูกคลื่นประกอบด้วย แต่หน้าที่หลักๆจะใช้ในการดูการเกิด Divergence มากกว่า ภาพล่างนี้เป็นตัวอย่างการเกิดสัญญาณ Divergence

ตัวอย่างการใช้ GOld Signal ดู Divergence

สำหรับหน้าตาระบบเทรด Gold Hunter ตามที่เห็นในคู่มือนี้เป็นระบบเทรด Gold Hunter Pro ซึ่งเป็นระบบเทรดแบบเดี่ยวโดยเฉพาะโดยเรียกใช้งานผ่านเมนู Templates ได้โดยตรงเหมือนระบบเทรดทั่วๆไป ท่านสามารถทำการติดตั้งและใช้งานได้ทันที  สำหรับลูกค้าที่เคยซื้อระบบเทรดหลัก Super High Profit Tools หรือ Sniper-III หรือ Super-D-EA สามารถทำการ ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่นี่ แล้วนำไปติดตั้งใช้งานแยกจากระบบเทรดหลักได้เลย เพื่อให้ได้หน้าตาที่เรียบง่ายสบายตา

แต่สำหรับท่านที่ใช้งานระบบเทรดหลัก Super High Profit Tools หรือ Sniper-III หรือ Super-D-EA ในเวอร์ชั่นล่าสุดของแต่ละตัวจะมีการฝังเอาระบบเทรด Gold Hunter เข้าไปรวมในระบบเทรดหลักให้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบเทรด Gold Hunter Pro เข้าไปอีก แต่วิธีใช้งานจะเหมือนกันทุกอย่าง

MM คือหัวใจของการทำกำไรแบบยั่งยืน และ หยุดการล้างพอร์ตโดยถาวร

MM หรือ Money Management เป็นหัวใจสำคัญของงานเทรด สัญญาณจะแม่นแค่ไหนก็แพ้ความโลภของตนเอง เพราะเรื่องเข้าออเดอร์แม่นยำเข้าถูกทางมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย แต่การเข้าออเดอร์ถูกทางแล้วราคาจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ เพราะมีปัจจัยแวดล้อมมากมายที่เป็นปัจจัยเอื้อให้ราคาเปลี่ยนทิศทางได้แบบปัจจุบันทันด่วน หากเราเกิดอารมณ์โมโห+มั่นใจความแม่นยำของตนเอง ก็อาจขาดสติจนนำพาไปสู่การขาดทุนหนักได้ง่ายๆ การที่เราใช้ MM เป็นเกาะป้องกันการขาดทุนหนักไว้ล่วงหน้า มันสามารถที่จะป้องกันพอร์ตของเราเมื่อเกิดเหตุการณ์คาดไม่ถึง หรือ ความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอๆอยู่แล้ว ไม่สามารถทำลายพอร์ตของเราได้

ตัวอย่างการวางแผนการเทรดแบบง่ายๆ จากบทเรียนนี้ https://sniper3.com/scalper

รวมสูตรคำนวณงานเทรด

https://sniper3.com/gh

Login เพื่ออ่านต่อ...

เนื้อหาทั้งหมดของบทเรียนนี้ ทั้งบทความ ,วีดิโอ ,ไฟล์ PDF เข้าดูได้เฉพาะสมาชิกของ Sniper-III+คอร์ส เท่านั้น โดยการ Login เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าห้องเรียนในบทต่างๆ

หากยังไม่เป็นสมาชิก

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครเข้าคอร์สเรียนพร้อมรับระบบเทรด Sniper-III

Existing Users Log In